Utredningsrapport om samfunnssikkerhet er offentliggjort

En felles utredningsrapport om samfunnssikkerhet er nå offentliggjort. 

Utredningen har spesielt sett på følgende tema:

  1. Konkretisere hvilke kriterier som skal ligge til grunn for vurdering av samfunnssikkerhetsmessigevirkninger av samferdselsprosjekter.
  2. Kartlegge og vurdere Forsvarets behov for transportinfrastruktur og -systemer ved beredskap og krise.
  3. Konkretisere samfunnssikkerhetsutfordringer som følger av økt bruk av samvirkende intelligente transportsystemer (C-ITS) i transportsektoren.
Fil Sideantall Type Størrelse
NTP 2022-2033 Hovedrapport: Samfunnssikkerhet 18 side(r) Rapport 830 KB

Publisert: