Veilder for helhetlig knutepunktutvikling

Som en del av oppfølgingen av Regjeringens handlingsplan for kollektivtransport har Statens vegvesen fått i oppdrag å utvikle et rammeverk for knutepunktutvikling. Rammeverket skal også inneholde retningslinjer for samfunnssikkerhet og beredskap. Oppdraget har resultert i denne veilederen for knutepunktutvikling. Veilederen er utarbeidet av Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og Kommunesektorens organisasjon (KS) i samarbeid. 

Et forslag ble sendt på høring til berørte aktører i juni 2017.

Veilederen er noe omarbeidet som følge av høringsrunden.

Fil Sideantall Type Størrelse
Veileder for helhetlig knutepunktutvikling 62 side(r) Rapport 11.2 MB

Publisert: / Endret: