Velkommen til transportvirksomhetenes sider om Nasjonal transportplan

Disse sidene omhandler transportvirksomhetenes arbeid med Nasjonal transportplan (NTP). Transportvirksomhetene er Avinor AS, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier AS og Statens vegvesen.

Fra januar 2019 vil arbeidet med NTP 2022-2033 vil organiseres på en ny måte. Nærmere omtale av endringene er beskrevet i brev av 11. januar 2019 fra Samferdselsdepartementet. 

Siste planforslag gjelder for tolvårsperioden 2018-2029. Følg linkene i menyen øverst på siden for informasjon om kommende, gjeldende og tidligere Nasjonale transportplaner.

Plangrunnlaget til Nasjonal transportplan ble overlevert til Samferdselsdepartementet 29. februar 2016, og er det faglige grunnlaget for  stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan. Regjeringen la fram stortingsmeldingen 5. april 2017 og ble behandlet i Stortinget 19. juni 2017. Meldingen gjelder fra 1. januar 2018. Du kan følge den videre behandlingen på Samferdselsdepartementet og Stortinget sine nettsider om Nasjonal transportplan.

 

Sist endret:

Rapport om reiser over 70 km i persontransportmodellen

Rapport for et nytt modellsystem for langdistanse persontransport i Norge (NTM6) er klar.
Les mer

Forslag til en mer overordnet og strategisk NTP

Transportetatene og Avinor fikk sammen med Bane NOR og Nye Veier AS et oppdrag om å lage et forslag til en mer overordnet og strategisk Nasjonal transportplan. Oppdraget ble gitt av Samferdselsdepartementet 9. mars, med frist 15. mai 2018.
Les mer

Trender for samferdselssektoren fram mot 2050

På oppdrag fra transportetatene og Avinor har KPMG og HR prosjekt sett på hvilke trender som kan påvirke samferdselssektoren fram mot 2050. Rapporten vil inngå som en del av grunnlaget for transportetatenes arbeid med neste NTP.    
Les mer