NTP 2002-2011:
Dette dokumentet er utdatert og erstattet av gjeldende NTP