NTP 2006-2015:
Dette dokumentet er utdatert og erstattet av gjeldende NTP