NTP 2010-2019:
Dette dokumentet er utdatert og erstattet av gjeldende NTP