NTP 2010-2019:
Dette dokumentet er utdatert og erstattet av gjeldende NTP

Forslag til Nasjonal transportplan

Forslaget til Nasjonal transportplan 2010-2019 ble sendt på høring til fylkeskommunene og de største byene med høringsfrist 30. april 2008. Samtidig ble forslaget overlevert til Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet.

Høringer og uttalelser om forslaget kan du lese her.

Fil Sideantall Type Størrelse
Forslag til NTP 2010-2019 221 side(r) Rapport 38.7 MB

Sist endret: