NTP 2010-2019:
Dette dokumentet er utdatert og erstattet av gjeldende NTP

Utredninger og grunnlagsmateriale

Transportetatene og Avinor har laget egne faglige vurderinger og gjennomganger av viktige problemstillinger i tilknytning til NTP. Disse rapportene kaller vi grunnlagsmateriale, og er fordelt på tema i tabellene under.

Eksterne fagmiljøer har laget utredningene, som vises ved å klikke på linken på høyre side.

Korridorutredningene er transportetatene og Avniors gjennomgang og vurdering av de ulike hovedstrekningene som staten har ansvar for.Disse utredningene vises ved å klkke på linken på høyre side.

Byanalyser

Fil Sideantall Type Størrelse
NTP 2010-2019: Transportanalyse Bergen. 74 side(r) Rapport 3 MB
NTP 2010-2019: Byanalyse Trondheim 80 side(r) Rapport 3.7 MB
NTP 2010-2019: Byanalyse Oslo og Akershus 64 side(r) Rapport 3.7 MB
NTP 2010-2019: Byanalyse Nord-Jæren 56 side(r) Rapport 3.1 MB

Miljø og klima

Fil Sideantall Type Størrelse
NTP 2010-2019: Virkninger av klimaendringer 61 side(r) Rapport 4.1 MB
NTP 2010-2019: Innspill miljø 68 side(r) Rapport 1.2 MB

Øvrig grunnlagsmateriale

Fil Sideantall Type Størrelse
NTP 2010-2019: Transportmodeller og virkningsberegningsverkøy - en kort oversikt. Notat 4 side(r) Rapport 46 KB
NTP 2010-2019: Sammendragsrapport grunnprognoser 41 side(r) 466 KB
NTP 2010-2019: Strategi for halvering av hardt skadde og drepte. Statens vegvesen rapport 110 side(r) Rapport 1.5 MB
NTP 2010-2019: ITS 46 side(r) Rapport 1.4 MB
NTP 2010-2019: Tiltak for å fremme intermodal eller mulitmodal transport 49 side(r) Rapport 960 KB
NTP 2010-2019: Utenlandskorridorer 140 side(r) Rapport 4.5 MB
NTP 2010-2019: Målstruktur 62 side(r) Rapport 1.5 MB

Sist endret: