NTP 2014-2023:
Dette dokumentet er utdatert og erstattet av gjeldende NTP

Nasjonal transportplan

Nasjonal transportplan 2014-2023 ble behandlet av Stortinget den 18. juni 2013.

Sist endret:

Stortingsmeldingen om NTP 2014-2023 er behandlet av Stortinget

Den 18. juni ble Stortingsmelding 26 (2012-2013) om Nasjonal transportplan 2014-2023 behandlet av Stortinget.   
Les mer på Stortingets sider om NTP

Stortingsmeldingen om NTP 2014-2023 er lagt fram

Den 12. april 2013 ble stortingsmeldingen om ny Nasjonal transportplan (2014-2023) lagt fram.
Les mer

Overlevering av forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023

Onsdag 29. februar 2012 overleverte transportetatene og Avinor forslaget til Nasjonal transportplan 2014-2023 til Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa og Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.
Les mer