NTP 2014-2023:
Dette dokumentet er utdatert og erstattet av gjeldende NTP

Forslag til Nasjonal transportplan

Transportetatene (Statens vegvesen, Jernbaneverket og Kystverket) og Avinor sitt forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 ble lagt fram 29. februar 2012.

Sist endret:

Hovedrapport - forslag til NTP

Fil Sideantall Type Størrelse
Forslag til NTP 2014-2023 188 side(r) Rapport 22.9 MB

Delnotater til forslaget til NTP

Fil Sideantall Type Størrelse
Omtale av store prosjekter inkl klimagassutslipppsberegninger

Delnotat til planforslaget 2014-2023

52 side(r) Rapport 2.6 MB
Lufthavnstruktur

Delnotat til planforslaget 2014-2023

91 side(r) Rapport 2.6 MB
Lønnsomhetsstrategi for store prosjekter

Delnotat til planforslaget 2014-2023

14 side(r) Rapport 782 KB
Langsiktige kapasitetsutfordringer

Delnotat til planforslaget 2014-2023

82 side(r) Rapport 1.7 MB

Sist endret: