NTP 2014-2023:
Dette dokumentet er utdatert og erstattet av gjeldende NTP