NTP 2014-2023:
Dette dokumentet er utdatert og erstattet av gjeldende NTP

Retningslinjer og mandater

Retningslinjene er den formelle bestillingen av Nasjonal transportplan fra Samferdelsesdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet   til transportetatene og Avinor.

I forbindelse med NTP 2014-2023 fikk transportetatene og Avinor oversendt to retningslinjer:

Retningslinje 1 (R1)  gjorde rede for:

  • tidsplan og organisering av NTP-arbeidet i utrednings- og planfasen og
  • hvilke analyser etatene og Avinor skulle gjennomføre i utredningsfasen. 

 Hovedrapporten fra utredningsfasen, som oppsummerer disse analysene, ble overlevert departementene 01.02.11.

Retningslinje 2 (R2)  gjorde rede for:

  • Målstrukturen som transportetatene og Avinor skulle legge til grunn i arbeidet med planforslaget.
  • Problemstillinger som etatene og Avinor ble bedt om å utrede nærmere.

Retningslinjene ga også 2 føringer knyttet til:

  • Innholdet i og utarbeidelsen av en anbefalt strategi, herunder plantekniske økonomiske rammer, bindinger og minimumskrav.
  • Analyser som skulle utføres med utgangspunkt i anbefalt strategi.
  • Redegjørelser for eventuelle større strategiske satsinger utover den plantekniske rammen.

Departementene bestilte også en høyhastighetsutredning og en nordområdeutredning. 

Transportetatene og Avinors mandater for de faglige utredningene i utredningsfasen finner du ved å klikke på linken til høyre.

Retningslinjer NTP 2014-2023

Fil Sideantall Type Størrelse
Oversendelsesbrev fra SD om retningslinje 2 2 side(r) Brev 61 KB
Retningslinje 2 - planfasen 33 side(r) Brev 643 KB
Retningslinjer for høyhastighetsutredning

Oversendelsesbrev fra SD

2 side(r) Brev 109 KB
Retningslinjer fra SD for høyhastighetsutredning 14 side(r) Brev 133 KB
Mandat - utredning om nordområdene

Oversendelsesbrev fra SD

side(r) Brev 126 KB
Retningslinjer for prosjekt om nordområdene (del av R2) 6 side(r) Brev 77 KB
Tilleggsbestilling til retningslinjer for utredning om nordområdene

Oversendelsesbrev fra FKD

2 side(r) Brev 342 KB
Oversendelsesbrev fra SD om retningslinje 1 2 side(r) Brev 51 KB
Retningslinje 1 - utredningsfasen 17 side(r) Brev 242 KB

Sist endret: