NTP 2014-2023:
Dette dokumentet er utdatert og erstattet av gjeldende NTP

Utredninger og grunnlagsmateriale

Samferdelsdepartementet  bestilte en rekke utredningsprosjekter i første fase av transportetatene og Avinors arbeid med Nasjonal transportplan 2014-2023.

Utredninger er rapporter fra tverretatlige prosjekter som er gjennomført som en del av utredningsfasen. Grunnlagsmateriale er etatenes egne faglige vurderinger og gjennomganger av viktige problemstillinger i tilknytning til NTP. Stamnettutredningene er etatenes gjennomgang og vurdering av de ulike stamnettene. Utredningsrapportene og stamnettutredningene finnes i høyre kolonne på denne siden.

Transportetatene gjennomførte også to større utredningsoppdrag, en strategisk utredning av transportinfrastruktur i nordområdene (Ny infrastruktur i nord del I og II) og en høyhastighetsutredning .

Hovedrapport utredninger

Fil Sideantall Type Størrelse
Hovedrapport utredningsfasen

NTP 2014-2023

81 side(r) Rapport 1.8 MB
Pressemelding om hovedrapport fra utredningsfasen

NTP 2014-2023

2 side(r) Pressemelding 23 KB
Presentasjon hovedrapporten 11 side(r) Presentasjon 967 KB

Sist endret: