Overlevering av forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023

Onsdag 29. februar 2012 overleverte transportetatene og Avinor forslaget til Nasjonal transportplan 2014-2023 til Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa og Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Fil Sideantall Type Størrelse
Forslag til NTP 2014-2023 188 side(r) Rapport 22.9 MB

Publisert: / Endret: