NTP 2018-2029:
Dette er gjeldende NTP

Stortingsmeldingen om NTP 2018-2029 er behandlet av Stortinget

Den 19. juni ble Stortingsmelding 33 (2016-2017) om Nasjonal transportplan 2018-2029 behandlet av Stortinget.   
Les mer

Stortingsmeldingen om NTP 2018-2029 er lagt fram

5. april 2017 ble stortingsmeldingen om ny Nasjonal transportplan (2018-2029) lagt fram. 
Les mer

Grunnlagsdokumenter til stortingsmeldingen

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har transportetatene og Avinor fått utarbeidet grunnlagsdokumenter til stortingsmeldingen Dette gjelder framskrivinger for persontransport og godstransport i 2016-2050 og beregning av samfunnsøkonomisk nytte av sykkelekspressveger.
Les mer

Plangrunnlag - Nasjonal transportplan 2018-2029

Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen har lagt fram sitt felles plangrunnlag til Nasjonal transportplan for årene 2018-2029. Plangrunnlaget ble overlevert statsråd Ketil Solvik-Olsen på en pressekonferanse 29. februar 2016 klokka 10:00.
Les mer

Konsekvenser av regjeringsskiftet for arbeidet med NTP 2018-2027

Transportetatene og Avinor er i gang med forberedende arbeid mot neste Nasjonale transportplan. Den nye regjeringsplattformen får betydning for NTP-arbeidet. Vi vet foreløpig lite konkret om hvordan regjeringsskiftet vil slå ut for arbeidet fram mot neste Nasjonal transportplan, men regjeringen har presentert temaer som vil kunne ha direkte påvirkning på arbeidet.
Les mer