Regionale møter

Styringsgruppen for Nasjonal transportplan arrangerer møter med fylkeskommunene, de ni største byområdene, næringslivet og sentrale interesseorganisasjoner. Presentasjonene er fra følgende møter: Drammen 15. oktober 2018, Trondheim 8. november 2018, Bodø 9. november 2018, Oslo 26. november 2018 og Bergen 30. november 2018.
Fil Sideantall Type Størrelse
Presentasjon fra regionalt møte i Drammen 221 side(r) Presentasjon 42.2 MB
Presentasjon fra regionalt møte i Trondheim 163 side(r) Presentasjon 33.4 MB
Presentasjon fra regionalt møte i Bodø 135 side(r) Presentasjon 16.2 MB
Presentasjon fra regionalt møte i Oslo 111 side(r) Presentasjon 10 MB
Presentasjon fra regionalt møte i Bergen 171 side(r) Presentasjon 28 MB

Referansegruppen

Referansegruppen består av representanter fra fag-, interesse- og næringslivsorganisasjoner, direktorater og etater. Formålet med møterekken er å informere og få innspill for å kunne lage en mer effektiv og moderne transportinfrastruktur. 
Fil Sideantall Type Størrelse
Dokumentasjon fra referansegruppen 14. mars 2018 52 side(r) Rapport 3.3 MB

Sist endret: