Reisevanerundersøkelser 1998 og eldre

Her finner du dokumentasjon fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene som ble gjennomført i 1984/1985, 1991/1992 og 1997/1998.

Den første landsomfattende reisevaneundersøkelsen ble gjennomført av Transportøkonomisk insitutt ved bruk av telefonintervju i 1984/1985. Resultatene fra undersøkelsen er samlet i en nøkkelrapport fra 1987.

Den andre landsomfattende reisevaneundersøkelsen ble gjennomført av Transportøkonomisk institutt i 1991/1992.

Den tredje landsomfattende reisevaneundersøkelse ble gjennomført i 1997/1998. Også denne ble gjennomført av Transportøkonomisk insitutt.

RVU 1997/1998

Fil Sideantall Type Størrelse
RVU 1997/1998: RVU nøkkelrapport hovedrapport. TØI rapport 418/1999 89 side(r) Rapport 422 KB
RVU 1997/1998: Nøkkelrapport sammendrag. TØI rapport 418/1999 4 side(r) Rapport 21 KB
RVU 1997/1998: Lengre reiser. TØI rapport 466/1999 88 side(r) Rapport 267 KB
RVU 1991/1992 og 1997/1998: Daglige reiser på 90-tallet. TØI rapport 436/1999 126 side(r) Rapport 661 KB

RVU 1991/1992

Fil Sideantall Type Størrelse
RVU 1991/1992: Nøkkelrapport. TØI rapport 183/1993 73 side(r) Rapport 305 KB
RVU 1991/1992: Persontransport i Norge. Utivklingstrekk. TØI rapport 326/1996 61 side(r) Rapport 184 KB

RVU 1984/1985

Fil Sideantall Type Størrelse
RVU 1984/1985: Nøkkelrapport. Reisevaner i Norge. TØI rapport 180 side(r) Rapport 4.7 MB

Sist endret: