Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2001

Her finner du rapporter og dokumentasjon fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen i 2001.

RVU 2001: Hovedresultater og dokumentasjon

Fil Sideantall Type Størrelse
RVU 2001: Nøkkelrapport. TØI rapport 588/2002 77 side(r) Rapport 7.3 MB
RVU 2001 rapport: Reisevaner til fots. TØI rapport 641/2003 24 side(r) Rapport 1.8 MB
RVU 2001 rapport: Omsorgsreiser. TØI rapport 598/2002 24 side(r) Rapport 1.2 MB
RVU 2001 rapport: Ungdom og skolereiser. TØI rapport 597/2002 18 side(r) Rapport 920 KB
RVU 2001 rapport: Innkjøpsreiser. TØI rapport 595/2002 33 side(r) Rapport 1.4 MB

Sist endret: