Rapporter godstransport

Rapportene og arbeidsdokumentene på denne siden er et utvalg av det som er produsert av forskningsinstitusjoner og konsulentfirmaer for tverretatlig arbeidsgruppe for transportanalyser.
Fil Sideantall Type Størrelse
TØI-rapport 1638/2018 Kostnadsmodeller for transport og logistikk 66 side(r) Rapport 848 KB
TØI-rapport 1628/2018 Varestrømmer i Norge 116 side(r) Rapport 4.4 MB
TØI-rapport 1429/2018 Innføring i bruk av Nasjonal godstransportmodell 180 side(r) Rapport 5.5 MB
Kostnadsmodeller for transport og logistikk 66 side(r) Rapport 1.4 MB
Varestrømsmatriser. TØI rapport 1399/2015 90 side(r) Rapport 4.2 MB
Nasjonal godstransportmodell. En innføring i bruk av modellen. TØI rapport 1247/2012 146 side(r) Rapport 4.1 MB
Metod report - Logistics Model in the Norwegian Freight Model System (Version 3) 57 side(r) Rapport 718 KB
Technical Report on the Further Development of a Logistics Module in the Norwegian and Swedish National Freight Model Systems. Significance rapport 49 side(r) Rapport 357 KB
Kostnadsmodeller for transport og logistikk. NTP 2014-2023. TØI rapport 1127/2011 66 side(r) Rapport 1.2 MB
Calibration and validation of the logistics module in the Norwegian and Swedish national freight model systems decisions. Significance report 19 side(r) Rapport 140 KB
Documentation and clarification of deliverable 4. Rand Europe report 145 side(r) Rapport 2 MB
The Specification of Logistics in the Norwegian and Swedish Freight Model. Rand Europe report 168 side(r) Rapport 1.5 MB
Some typical used terms related to the Norwegian and Swedish logistical models. Sitma report 8 side(r) Rapport 351 KB
The Development of a Logistics Module in the Norwegian and Swedish National Freight Model Systems. RAND og SITMA 201 side(r) Rapport 1.6 MB
Verktøy for analyse av godstransport. Forprosjekt: Kunnskap, behov og videre arbeid. NTP 2006-2015. SINTEF notat N-05/03 59 side(r) Rapport 556 KB
Arbeidsprogram for utvikling av tverretatlige godsmodeller i perioden 2004-2008 46 side(r) Rapport 986 KB
Evaluering av NEMO. NTP 2006-2015. TØI rapport 625/2003

Nasjonal nettverksmodell for godstransport

74 side(r) Rapport 7.2 MB
Fisketransport i NEMO_eng. SINTEF rapport STF50 A05010 69 side(r) Rapport 2.3 MB
Flyfrakt i NEMO. TØI rapport 624/2003 27 side(r) Rapport 1.1 MB
NEMO versjon 2. NTP 2006-2015. TØI rapport 581/2002.

Nasjonal nettverksmodell for godstransport

119 side(r) Rapport 6.1 MB
Utvikling av NEMO/REGO. Parameterverdier. SINTEF notat N-23/01 13 side(r) Rapport 67 KB

Sist endret: