Rapporter persontransport

Rapportene og arbeidsdokumentene på denne siden er et utvalg som er produsert av forskningsinstitusjoner og konsulentfirmaer for tverretatlig arbeidsgruppe for transportanalyser.
Fil Sideantall Type Størrelse
Trenklin 2 – Gjennomgang av modellen og drøfting av anvendelsesområde. TØI-rapport 1534/2016 76 side(r) Rapport 1.2 MB
Etablering av modeller for tilbringertrafikk til flyplasser 84 side(r) Rapport 673 KB
Evaluering av persontransportmodeller. Econ rapport 2009-2010 73 side(r) Rapport 415 KB

Nasjonal modell for persontransport

Fil Sideantall Type Størrelse
Transportmodeller for reiser lengre enn 70 km - MFM-rapport 1414 258 side(r) Rapport 6.8 MB
Evaluering av transportmodeller for lange reiser (NTM5). Møreforskning rapport 0609 81 side(r) Rapport 624 KB
Tilrettelegging av data_ NTM ver 5. TØI rapport 523/2001 94 side(r) Rapport 8.5 MB
NTM versjon 5. TØI rapport 555/2002 46 side(r) Rapport 588 KB
NTM del B. TØI rapport 606/2002 108 side(r) Rapport 811 KB

Regional modell for persontransport

Fil Sideantall Type Størrelse
Nettfordelingsmetoder i regional transportmodell for persontransport 32 side(r) Rapport 1002 KB
Inkludering av innfartsparkering i Tramod_by 132 side(r) Rapport 2.7 MB
SINTEF-rapport A26649: Data og metoder for modellering av biltrafikkens fart i transportmodeller 82 side(r) Rapport 3.8 MB
Presentasjon fra informasjonsmøte om CUBE RTM 98 side(r) Presentasjon 2.5 MB
TRAMOD_BY DEL 1: Etablering av nytt modellsystem - revidert 213 side(r) Rapport 3.1 MB
TRAMOD_BY DEL 2: Delrapport 2. Eksempler på anvendelse 148 side(r) Rapport 4.1 MB
Dokumentasjon av etterspørselsmodellene i RTM (TRAMOD). Møreforskning rapport 2009 61 side(r) Rapport 363 KB
Konstruksjon av timesmatriser eller matriser for andre kortere perioder enn et virkedøgn. Møreforsknig 2007 12 side(r) Rapport 83 KB
Utvikling av RTM for persontransport. TØI rapport 766/2005 126 side(r) Rapport 1.8 MB
CUBE - Regional persontransportmodell 78 side(r) Rapport 7 MB
CUBE - Teknisk dokumentasjon av Regional personaltransportmodell 144 side(r) Rapport 1.3 MB
RTM brukerveiledning 109 side(r) Rapport 16.5 MB
Endringer i regionale transportmodeller fra versjon 2.0 til 2.1. SINTEF notat 2009 11 side(r) Rapport 252 KB
RTM modellbeskrivelse. SINTEF rapport A4961 96 side(r) Rapport 3.6 MB
Regional transportmodell for Delområder. Brukerveiledning. SINTEF rapport A4961 80 side(r) Rapport 2.5 MB
Husholdsstruktur og bilholdsutvikling. Møreforskning rapport 0411 138 side(r) Rapport 1.1 MB
Segmenteringsmodeller bilhold og førerkortinnehav. Møreforskniing rapport 0410 55 side(r) Rapport 448 KB

Sist endret: