Høring om indikatorer for bymiljøavtalene

Et forslag til indikatorer for innsatsområdene arealbruksutvikling og parkering er sendt ut på høring. Disse skal benyttes som en del av oppfølgingen av helhetlige bymiljøavtaler. Forslaget er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av fagpersoner fra Statens vegvesen, Jernbaneverket, Miljødirektoratet og de fire største kommunene (Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger), Akershus fylkeskommune og KS.  Målet for gruppens arbeid var å komme til enighet om en felles anbefaling om indikatorer for arealbruksutvikling og parkering.   Høringsfrist settes til 30. april 2015. Høringsuttalelsene vil danne grunnlag for utarbeidelse av en endelig anbefaling før oversendelse til Samferdselsdepartementet 1. juni 2015.
Fil Sideantall Type Størrelse
Høringsbrev om indikatorer for parkering og arealbruk 6 side(r) Brev 2.3 MB
Kriterier for parkeringspolitikk i bymiljøavtalene - TØI arbeidsdokument 50727 11 side(r) Rapport 484 KB
Kriterier for arealbruk i bymiljøavtalene - TØI arbeidsdokument 50690 11 side(r) Rapport 480 KB

Sist endret: