Grunnlagsrapporter for byutredningene

Fil Sideantall Type Størrelse
Retningslinjer for metodebruk og analyser i byutredningene 75 side(r) Rapport 1.4 MB
Oversikt over prosjekter som skal inngå i alle virkemiddelpakker i byutredningene 7 side(r) Brev 318 KB
Lastebilmatrise for byutredningene 11 side(r) Presentasjon 548 KB
Om arbeidsplasser i regional persontransportmodell 11 side(r) Rapport 684 KB
Anslag på mobile tjenesteyteres andel av kjøring med små godsbiler 11 side(r) Rapport 860 KB
Mobile tjenesteytere i RVU 2013/14 – beregninger på andel av trafikkarbeidet 6 side(r) Rapport 556 KB

Sist endret: