Byområdene

Fil Sideantall Type Størrelse
Byområdene

NTP 2014-2023

68 side(r) Rapport 1.5 MB
Gjennomgang av KVUer

Delrapport til utredningsrapport om byområdene NTP 2014-2023

94 side(r) Rapport 2.4 MB
Virkemidler for å påvirke transportetterspørselen

Delrapport til utredningsrapport om byområdene NTP 2014-2023

37 side(r) Rapport 397 KB
Mandat for utredningsprosjekt om byområdene

NTP 2014-2023

9 side(r) Brev 61 KB

Transportanalyser

Fil Sideantall Type Størrelse
Transportanalyse hovedrapport

Utredningsrapport NTP 2014-2023

112 side(r) Rapport 2.4 MB
Grunnprognoser for persontransport. TØI rapport 1122/2011

Delrapport til utredningsrapport om transportanalyser 2014-2023

44 side(r) Rapport 762 KB
Grunnprognoser for godstransport. TØI rapport 1126/2011

Delrapport til utredningsrapport om transportanalyser 2014-2023

62 side(r) 1.1 MB
Konkurranseflater i godstransport. TØI rapport 1125/2011

Delrapport til utredningsrapport om transportanalyser 2014-2023

125 side(r) Rapport 3 MB
Konkurranseflater i persontransport. TØI rapport 1124/2011

Delrapport til utredningsrapport om transportanalyser 2014-2023

56 side(r) Rapport 1.6 MB
Mandat for utredningsprosjekt om transportanalyse

NTP 2014-2023

6 side(r) Brev 71 KB

Regional utvikling

Fil Sideantall Type Størrelse
Regional utvikling

NTP 2014-2023

62 side(r) Rapport 9.3 MB
Mandat for utredningsprosjekt om regional utvikling

NTP 2014-2023

4 side(r) Brev 44 KB

Miljø og klima

Fil Sideantall Type Størrelse
Klima og miljø

NTP 2014-2023

80 side(r) Rapport 1.3 MB
Klimatilpasning

NTP 2014-2023:

60 side(r) Rapport 2.1 MB
Klimagassbudsjett

NTP 2014-2023

50 side(r) Rapport 1.4 MB
Mandat for utredningsprosjekt om klima og miljø

NTP 2014-2023

6 side(r) Brev 49 KB
Mandat for utredningsprosjekt om klimatilpasning

NTP 2014-2023

4 side(r) Brev 59 KB
Mandat for utredningsprosjekt om klimagassbudsjett

NTP 2014-2023

5 side(r) Brev 46 KB

Perspektivanalyse

Fil Sideantall Type Størrelse
Perspektivanalyse

NTP 2014-2023

68 side(r) Rapport 1.3 MB
Mandat for utredningsprosjekt: perspektivanalyse

NTP 2014-2023

7 side(r) Brev 70 KB

Knutepunkter

Fil Sideantall Type Størrelse
Kollektivknutepunkter persontransport

NTP 2014-2023

29 side(r) Rapport 1.1 MB
Rapport fra studietur om om kollektivknutepunkter

Vedlegg 1 til rapport om kollektivknutepunkter for persontransport

11 side(r) Rapport 545 KB
Eksempler på effektive knutepunkter. Civitas

Vedlegg 2 til utredningsrapport om kollektivknutepunkter for persontransport

22 side(r) Rapport 121 KB
Effektive knutepunkter - godstransport

NTP 2014-2023

92 side(r) Rapport 2.7 MB
Mandat for utredningsprosjekt om personknutepunkter

NTP 2014-203

5 side(r) Brev 46 KB
Mandat for utredningsprosjekt om godsknutepunkter

NTP 2014-2023

5 side(r) Brev 207 KB

Revisjon av målstruktur

Fil Sideantall Type Størrelse
Revisjon av målstruktur

NTP 2014-2023

25 side(r) Rapport 1.7 MB
Mandat for utredningsprosjekt om målstruktur

NTP 2014-2023

3 side(r) Brev 53 KB

Kapasitetsutfordringer i Osloregionen

Fil Sideantall Type Størrelse
Langsiktige kapasitetsutfordringer i Osloregionen

NTP 2014-2023

71 side(r) Rapport 3.9 MB
Mandat for utredningsprosjekt om langisktige kapasitetsutfordringer for Osloregionen

NTP 2014-2023

8 side(r) Brev 81 KB

Universell utforming

Fil Sideantall Type Størrelse
Universell utforming

NTP 2014-2023

41 side(r) Rapport 860 KB

Sist endret: