Presentasjon av NTP-forslaget 2014-2023

Fil Sideantall Type Størrelse
Presentasjon planforslaget 2014-2023 felles 18 side(r) Presentasjon 2 MB
Presentasjon planforslaget 2014-2023 vegprosjekter 16 side(r) Presentasjon 4.8 MB
Presentasjon planforslaget 2014-2023 lufthavn 14 side(r) Presentasjon 1.3 MB
Presentasjon planforslaget 2014-2023 kyst 11 side(r) Presentasjon 869 KB
Presentasjon planforslaget 2014-2023 Jernbane 16 side(r) Presentasjon 1.6 MB

Presentasjoner stamnettutredningene

Fil Sideantall Type Størrelse
Presentasjon stamnettutredning felles

NTP 2014-2023

4 side(r) Presentasjon 332 KB
Presentasjon stamnettutredning Svv

NTP 2014-2023

11 side(r) Presentasjon 341 KB
Presentasjon stamnettutredningen Kystverket

NTP 2014-2023

11 side(r) Presentasjon 480 KB
Presentasjon stamnettutredning Jbv

NTP 2014-2023

12 side(r) Presentasjon 1010 KB
Presentasjon stamnettutredningen Avinor

NTP 2014-2023

8 side(r) Presentasjon 348 KB

Presentasjoner workshops nordområdeutredningen

Fil Sideantall Type Størrelse
Reiseliv - TØI

Workshop nordområdetutredningen 2014-2023

22 side(r) Presentasjon 628 KB
Reiseliv - Nordnorsk reiseliv

Workshop nordområdetutredningen 2014-2023

25 side(r) Presentasjon 1.2 MB
Petroleum - Petroarctic

Workshop nordområdeutredningen 2014-2023

15 side(r) Presentasjon 1.5 MB
Petroleum - HiB

Workshop nordområdeutredningen 2014-2023

10 side(r) Presentasjon 1.5 MB
Petroleum - innledning

Workshop nordområdeutredningen NTP 2014-2023:

3 side(r) Presentasjon 242 KB
Int. transporter og maritime næringer - Innledning

Workshop nordområdeutredningen NTP 2014-2023

3 side(r) Presentasjon 242 KB
Int. transporter og maritime næringer - Transportutvikling AS

Workshop nordområdeutredningen NTP 2014-2023

19 side(r) Presentasjon 2.9 MB
Int. transporter og maritime næringer - TØI

Workshop nordområdeutredningen NTP 2014-2023

15 side(r) Presentasjon 354 KB
Int. transporter og maritime næringer - Tschudi Shipping

Workshop nordområdeutredningen NTP 2014-2023

45 side(r) Presentasjon 6.1 MB
Industri - HiB

Workshop nordområdeutredningen NTP 2014-2023

14 side(r) Presentasjon 794 KB
Industri - Norsk Industri

Workshop nordområdeutredningen NTP 2014-2023

21 side(r) Presentasjon 794 KB
Industri - Elkem

Workshop nordområdeutredningen NTP 2014-2023

24 side(r) Presentasjon 2.4 MB
Fiskeri og havbruk - TØI

Workshop nordområdeutredningen NTP 2014-2023

11 side(r) Presentasjon 322 KB
Fiskeri og havbruk - Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

Workshop nordområdeutredningen NTP 2014-2023

28 side(r) Presentasjon 841 KB

Presentasjoner seminar om RVU

Fil Sideantall Type Størrelse
Presentasjon av hovedresultater fra RVU 2009 7 side(r) Presentasjon 1.4 MB

Sist endret: