RVU 2009: Faktaark om reisevaner

Her finner du korte fakta om befolkningens reisevaner, hentet fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009.
Fil Sideantall Type Størrelse
RVU 2009 Faktaark: Hovedfunn 2 side(r) Presentasjon 442 KB
RVU 2009 faktaark: Unges reisevaner 2 side(r) Presentasjon 316 KB
RVU 2009 faktaark: Transportressurser og transportmiddelbruk 2 side(r) Presentasjon 1 MB
RVU 2009 faktaark: Sykkelreiser 2 side(r) Presentasjon 1.4 MB
RVU 2009 faktaark: Kollektivreiser 2 side(r) Presentasjon 1.1 MB
RVU 2009 faktaark: Eldres reiseaktivitet 2 side(r) Presentasjon 681 KB
RVU 2009 faktaark: Arbeidsreiser 2 side(r) Presentasjon 808 KB
RVU 2009 faktaark: Flytrafikk og lange reiser 2 side(r) Presentasjon 972 KB
RVU 2009 faktaark: Reiser til fots 2 side(r) Presentasjon 909 KB
RVU 2009 faktaark: Bilhold og bilbruk 2 side(r) Presentasjon 1.2 MB
RVU 2009 faktaark: båt 2 side(r) Presentasjon 1.4 MB

Sist endret: