Transportanalyser grunnprognoser 2018-2027

Fil Sideantall Type Størrelse
Grunnprognoser for persontransport. NTP 2018-2027. TØI rapport 1362/2014 42 side(r) Rapport 809 KB
Grunnprognoser for godstransport. NTP 2018-2027. TØI rapport 1393/2015 106 side(r) Rapport 1.5 MB

Transportanalyser grunnprognoser 2014-2023

Fil Sideantall Type Størrelse
Grunnprognoser for godstransport til NTP 2014-2023. TØI rapport 1126/2011 62 side(r) Rapport 1.1 MB
Konkurranseflater i godstransport. NTP 2014-2023. TØI rapport 1125/2011 129 side(r) Rapport 3 MB
Konkurranseflater i persontransport. NTP 2014-2023. TØI rapport 1124/2011 56 side(r) Rapport 1.6 MB
Grunnprognoser for persontransport 2010-2060. TØI rapport 1125/2011 44 side(r) Rapport 762 KB
Godsknutepunkter. Struktur og effektivitet. NTP 2014-2023. TØI rapport 1128/2011 89 side(r) Rapport 2.8 MB
Kostnadsmodeller for transport og logistikk. NTP 2014-2023. TØI rapport 1127/2011 66 side(r) Rapport 1.2 MB
Transportmodellberegninger og virkemiddelanalyse for Framtidens byer. TØI rapport 1123/2011 89 side(r) Rapport 4.4 MB

Transportanalyser grunnprognoser 2010-2019

Fil Sideantall Type Størrelse
Sammendragsrapport grunnprognoser for person- og godstransport NTP 2010-2019 41 side(r) Rapport 466 KB
Følsomhetsberegninger for persontransport. TØI rapport 924/2007 76 side(r) Rapport 1.8 MB
Grunnprognoser for godstransport 2006-2040. TØI rapport 907/2007 92 side(r) Rapport 1.5 MB
Grunnprognoser for persontransport NTP 2010-2019. Urbanet Analyse og Norconsult rapport. 90 side(r) Rapport 892 KB
Følsomhetsberegninger for godstransport basert på grunnprognosene for NTP 2010-2019. TØI rapport 925/2007 40 side(r) Rapport 1.3 MB
Sammenligning nye nasjonale grunnprognoser og offisielle prognoser for EU. NTP 2010-2019. TØI rapport 923/2007 40 side(r) Rapport 1.1 MB
Gods- og persontransportprognoser 1996-2006. TØI rapport 922/2007 57 side(r) Rapport 1.8 MB

Sist endret: