Metoder for framtidige RVUer

Som en del av arbeidet med de nasjonale reisevaneundersøkelsene har transportetatene og Avinor utfordret fire forskningsmiljøer til å tenke nytt om metoder for datainnsamling og rekrutteringsarbeid. I tillegg har forskninsmiljøene blitt bedt om å se på ulike utvalgsstørrelser for å følge opp måloppnåelse i bymiljøavtalene 
Fil Sideantall Type Størrelse
Metoder for framtidige RVUer - DTU Transport 26 side(r) Rapport 721 KB
Metoder for framtidige RVUer - SINTEF 28 side(r) Rapport 2.5 MB
Metoder for framtidige RVUer - TØI 28 side(r) Rapport 844 KB
Metoder for framtidige RVUer - Trivector 43 side(r) Rapport 854 KB

Sist endret: