Vil prioritere vegene over Haukeli og Hemsedal

Utredningen om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet konkluderer med at det er behov for å plukke ut noen få hovedforbindelser. Det er nødvendig for å sikre at det blir nødvendige midler til større utbygginger av disse. E134 over Haukeli og riksveg 7/52/E16 over Hemsedal bør prioriteres når forbindelsene skal utbedres. Denne utredningen er et viktig grunnlag for prioriteringer i kommende revidering av Nasjonal transportplan.
Fil Sideantall Type Størrelse
Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet - oppsummering av høringsinnspill 38 side(r) Rapport 435 KB
Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet 88 side(r) Rapport 18.2 MB
Utredning om forbindelse mellom Østlandet og Vestlandet - web utgave 88 side(r) Rapport 17.6 MB
Presentasjon om utredning om forbindelse mellom Vestlandet og Østlandet 20 side(r) Presentasjon 1.8 MB
Pressemelding om utredning av forbindelsene mellom Østlandet og Vestlandet 2 side(r) Pressemelding 64 KB
Ikke-prissatte virkninger av delstrekninger 32 side(r) Rapport 16.9 MB
Høringsbrev - Østvestutredningen 2 side(r) Brev 933 KB
Høringsliste - Østvestutredningen 1 side(r) Brev 182 KB

Innspillskonferanse om øst-vest-utredningen 1. desember 2014

Presentasjoner fra innspillskonferanse om øst-vestforbindelsene er tilgjengelig her.
Fil Sideantall Type Størrelse
Trafikkanalyser i øst-vestutredningen 23 side(r) Presentasjon 4.5 MB
Øst-vestutredningen: Alternative ruter 50 side(r) Presentasjon 10.9 MB
Modeller og forutsetninger i øst-vestutredningen 13 side(r) Presentasjon 364 KB

Innspillskonferanse om øst-vest-utredningen 11. juni 2014

Prosjektgruppen arrangerte en innspillskonferanse hvor interessenter og brukere ble invitert til å gi innspill til arbeidet. Konferansen ble holdt på UBC Ullevål Stadion 11. juni 2014. Presentasjoner og sluttrapport fra møtet er lagt ut her.
Fil Sideantall Type Størrelse
Presentasjon av øst-vest-utredningen 11 side(r) Presentasjon 899 KB
Situasjonsbeskrivelse øst-vest-utredningen 12 side(r) Presentasjon 1.3 MB
Aktuelle alternative løsninger øst-vest-utredningen 5 side(r) Presentasjon 402 KB
Kart over alternative løsninger - til gruppearbeid 1 side(r) Presentasjon 1.4 MB
Kart med situasjonsbeskrivelse - til gruppearbeid 1 side(r) Presentasjon 1010 KB
Sluttrapport fra innspillseminar 16 side(r) Rapport 4.9 MB

Forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet

Som en del av grunnlaget for Nasjonal transportplan 2018-2027 er det satt i gang en overordnet utredning om forbindelsene mellom Østlandet og Vestlandet. Oppgaven er å se på betydningen og funksjonen av de ulike forbindelsene mellom øst og vest som finnes i dag, og tenke fram mot 2050. Utredningen skal gi grunnlag for å foreslå en strategi for utvikling av øst-vest-forbindelsene og å prioritere mellom forbindelsene.
Fil Sideantall Type Størrelse
Mandat Østvest-forbindelser 6 side(r) Brev 263 KB

Sist endret: