Tidligere avholdte seminarer

Her er en historisk oversikt over seminarer og møter som er holdt for modellverktøy for person- og godstransport.
Fil Sideantall Type Størrelse
2019 01 16 Storbysamarbeidet - presentasjoner dag 1 85 side(r) Presentasjon 4.8 MB
2019 01 16 Storbysamarbeidet - presentasjoner dag 2 116 side(r) Presentasjon 4.6 MB
2019 01 16 Storbysamarbeidet - presentasjoner dag 3 102 side(r) Presentasjon 6.7 MB
Innlegg fra seminar om levetid 20. oktober 2017 109 side(r) Presentasjon 7.2 MB
Innlegg fra verdsettingsstudie 13. september 2016 185 side(r) Presentasjon 7.6 MB
Innlegg fra temadag om regionale persontransportmodeller 3.-4. mai 2016 218 side(r) Presentasjon 12.6 MB
Program for temadag og kurs i regional persontransportmodell 1 side(r) Brev 23 KB
Kurs i godsmodell 18.-19. mars 2015. Presentasjon: Hovedprinsipper i logistikkmodellen 22 side(r) Presentasjon 4.2 MB
Kurs i godsmodell 18.-19. mars 2015. Presentasjon: Case og øvingsoppgaver 6 side(r) Presentasjon 138 KB
Kurs i godsmodell 18.-19. mars 2015. Presentasjon: Datagrunnlag og transportnettverk 17 side(r) Presentasjon 927 KB
Kurs i godsmodell 18.-19. mars 2015. Presentasjon: Generelt om godsmodellen 29 side(r) Presentasjon 3.4 MB
Kurs i RTM 9.-10. mars 2015. Presentasjoner fra dag 1 92 side(r) Presentasjon 3.5 MB
Kurs i RTM 9.-10. mars 2015. Presentasjoner fra dag 2 29 side(r) Presentasjon 1.1 MB
Revidert program for informasjonsmøte om godsmodell 1 side(r) Brev 212 KB
Presentasjon fra informasjonsmøte om CUBE RTM 98 side(r) Presentasjon 2.5 MB
Program for informasjonsmøte om CUBE regionalmodell 1 side(r) Brev 139 KB
Invitasjon til seminar om Nasjonal godstransportmodell 2012 1 side(r) Brev 13 KB

Sist endret: